Pogoji varčevanja

Stroški varčevanja pri naši družbi so nizki in pregledni. 

  • Upravljavska provizija: 0,55% od sredstev zavarovanca letno (Zajamčeni sklad) oz. 1% (Uravnoteženi in Delniški sklad).
  • Vstopna provizija: 3% od vplačane premije.
  • Skrbniška provizija: 0,020% od sredstev zavarovanca letno. 
  • Izstopna provizija v primeru izplačila sredstev v obliki rente: 0%.
  • Izstopna provizija v primeru izrednega prenehanja: 1% sredstev zavarovanca.

Skupni letni stroški našega povprečnega varčevalca znašajo pod 1% vrednosti sredstev letno.  

Vsi obračunani stroški v preteklem letu so navedeni na Potrdilih o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih vsi člani pokojninskih načrtov prejmejo enkrat letno do konca januarja. 

Zaradi usmeritve poslovanja v korist zavarovancev smo v korist vseh naših zavarovancev že petkrat od ustanovitve znižali upravljavsko provizijo kritnega sklada zajamčenega donosa, iz 1,2% leta 2001 na 0,55% leta 2014. Stroški varčevanja in izplačevanja za posamezne produkte so podrobneje navedeni v pokojninskih načrtih in pravilih upravljanja dostopni na povezavi

 

 

Pogosta vprašanja - Varčevanje

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja