Postopek za uveljavitev dodatne pokojnine

Za pridobitev dodatne pokojnine mora zavarovanec poslati družbi izpolnjeno in podpisano ponudbo skupaj s potrebnimi dokazili.

Sestavni del ponudbe so splošni pogoji zavarovanja za izplačevanje, Pokojninski načrt SPAI-03 in premijski cenik. Če ponudbe pokojninska družba ne odkloni v osmih dneh od prejema popolne in upravičene ponudbe se šteje, da je ponudbo sprejela in je pogodba sklenjena.

V dokaz sklenitve pogodbe bo družba zavarovancu izstavila polico. V naslednjem mesecu po sklenitvi pogodbe se sredstva zavarovanca prenesejo iz sklada varčevanja na sklad izplačevanja, prvo dodatno pokojnino pa zavarovanec prejme v naslednjem mesecu.

Dodatna pokojnina bo pomembna

Dodatna pokojnina se izplačuje na bančni račun, ki ga predloži zavarovanec v svoji ponudbi. Višina izplačane dodatne pokojnine je odvisna od zbranih sredstev in starosti zavarovanca ob uveljavitvi pravice, izbranega zajamčenega obdobja izplačevanja, referenčne tehnične obrestne mere, obračunanih stroškov in uporabljenih tablic smrtnosti. Višina vseh nadaljnjih izplačil pa je odvisna tudi od vsakokratnega doseženega donosa kritnega sklada izplačevanja rent.*

Obrazci za dodatno pokojnino

Glede na želeno obliko dodatne pokojnine zavarovanec izpolni Ponudbo za uveljavitev dodatne pokojnine, ki jo skupaj s potrebnimi prilogami posreduje na naslov:

Pokojninska družba A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana oziroma elektronsko na info@pd-a.si.

Ponudba za uveljavitev dodatne pokojnine - SPAI-03

Pokojninski načrt za izplačevanje dodatnih pokojninskih rent - SPAI-03

Potrebna dokazila:

  • kopija odločbe o uveljavitvi pravice do pokojnine po predpisih obveznega pokojninskega zavarovanja;
  • original police ali Izjava o izgubi police;
  • kopija veljavnega osebnega dokumenta z lastnoročnim podpisom čez fotografijo;
  • lastnoročno podpisana kopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka osebnega bančnega računa;

Vse spremembe osebnih podatkov in spremembo bančnega računa mora zavarovanec nemudoma sporočiti pokojninski družbi. V primeru, da pokojninska družba ni obveščena o navedenih spremembah, morebitna oškodovanja bremenijo zavarovanca.

*V primeru uveljavljanja dodatne pokojnine pred pretekom 10 let od vključitve v zavarovanje, se zbrana sredstva, ki so namenjena za vplačilo zavarovalne premije za pridobitev dodatne pokojnine, zmanjšajo za davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%.

Pogosta vprašanja - Dodatna pokojnina

Kadarkoli po upokojitvi. V primeru, da ste starejši kot 53 let in niste več vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa lahko začnete prejemati predčasno dodatno pokojnino.

Obrazci so na voljo na povezavi, lahko pa nas pokličete na telefonsko številko 01 230 77 28.

Za pridobitev informativnega izračuna dodatne pokojnine prosimo izpolnite spletni obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo poslali izračun. Za izračun nas lahko tudi pokličete na 01 230 77 22 oziroma pošljete elektronsko sporočilo na info@pokojninskad-a.si.

Vsa pogosta vprašanja